Cyberbezpieczeństwo

Tworząc przez wiele lat specjalistyczne oprogramowanie, przywiązujemy bardzo dużą wagę do jego bezpieczeństwa pod kątem najpopularniejszych zagrożeń. Nasze doświadczenie zaczynaliśmy wykorzystywać do weryfikacji bezpieczeństwa innych aplikacji i serwisów internetowych. W ostatnich latach również szkolimy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Audyty i testy penetracyjne

Zajmujemy się realizacją testów penetracyjnych serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i powiązanego oprogramowania (back-end, udostępniane API, itp.). W realizowanych testach opieramy się m.in. o rekomendacje OWASP. Jako wynik naszej pracy udostępniamy raporty wraz z klasyfikacją znalezionych zagrożeń oraz rekomendacjami do wprowadzenia. Testy realizujemy wg jednej z dwóch najpopularniejszych metod:

  • Metodą czarnej skrzynki (black box)Testy przeprowadzamy bez dostępu do kodu źródłowego i dokumentacji. Ta metoda testowania zbliżona jest do realnego ataku, który może zostać przeprowadzony przez zewnętrznych atakujących.
  • Metodą białej skrzynki (white box)Tutaj do przeprowadzenia testów penetracyjnych uzyskujemy całą dostępną wiedzę na temat projektu i jego architektury, skupiając się na wyszukiwaniu możliwych podatności wg sprawdzonych przez lata schematów.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Na co dzień realizujemy również szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Są to szkolenia np. dla zespołów programistycznych, które chcą podnosić swoją świadomość odnośnie bezpieczeństwa tworzonego kodu. Szkolimy również osoby nietechniczne, pokazując bieżące zagrożenia, przykłady realnych udanych ataków, ale też pokazujemy jak bezpiecznie zarządzać hasłami, wysyłać maile czy korzystać z bankowości internetowej.

Zapraszamy na naszą platformę Cyber3, gdzie oferujemy wyjątkowe szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Jednodniowy program szkoleniowy prowadzony przez trzech doświadczonych specjalistów w trzech najważniejszych obszarach: technicznym, RODO i organizacyjnym (w zakresie takich dyrektyw jak NIS czy KRI). Częścią szkoleń jest blok praktyczny, gdzie na komputerach wspólnie z trenerami uczestnicy uczą się rozpoznawania fałszywych wiadomości email czy bezpiecznej pracy z dokumentami i hasłami.

Zapraszamy na nasze standardowe szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla firm i instytucji publicznych (z tego programu szkolimy kilkaset osób rocznie). Dostępne w formule wyłącznie teoretycznej (ok. 3h z jedną przerwą) oraz polecany przez nas wariant z częścią praktyczną (ok. 5h), gdzie pokazujemy jak rozpoznawać phishing, bezpiecznie pracować z hasłami czy bankowością elektroniczną.

Konkretna dawka wiedzy o najbardziej aktualnych zagrożeniach i atakach, które przeprowadzane są na instytucje każdego dnia. Pokazujemy konkretne przykłady i najbardziej aktualne informacje m.in. w oparciu o raporty CERT.

UniqSoft Coding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach (86-005), ul. Chlebowa 33/6, KRS: 0000924701 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5542997481, REGON: 520121480. Kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł.