Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest UniqSoft Adrian Iwanek pod adresem Jana Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz, NIP 558-17-51-732, REGON 340736189. Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres office@uniqsoft.pl.

W związku z tym, że:

 1. odwiedzasz stronę internetową www.uniqsoft.pl,
 2. korzystasz z panelu przeznaczonego dla naszych klientów,

przetwarzamy pewne informacje o Tobie, takie jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz lub o Twoim adresie IP. Nie znamy innych Twoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres poczty elektronicznej, chyba że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w zakładce kontakt.

W przypadku korzystania przez Ciebie z panelu klienta, oprócz wskazanych powyżej danych przetwarzane są przez nas również Twoje dane przekazane nam na podstawie łączącej nas umowy, która umożliwia Ci korzystanie ze wskazanego panelu. Przetwarzane są w tym wypadku również dane Twoich pracowników lub klientów w powierzonym nam przez Ciebie zakresie. Sposób przetwarzania powierzonych danych określa łącząca nas umowa powierzenia danych osobowych.

Twoje dane są także przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub na podstawie i w celu wykonania łączącej nas umowy. Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w celu ich wypełnienia (wynikają one z przepisów szczególnych, w tym obowiązków podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu ciążących na nas obowiązków oraz upływie okresu przedawnienia przysługujących nam roszczeń.

Część czynności przetwarzania Twoich danych osobowych powierzyliśmy naszym księgowym, informatykom, dostawcom poczty internetowej i systemu organizacji pracy i bazy danych Administratora. Twoje dane nie będą przetwarzane przez inne podmioty lub przez ww. w celach innych niż wskazane powyżej. Poszczególne czynności przetwarzania mogą być dokonywane przez zautomatyzowany system podejmowania decyzji, jednak nie będzie to miało wpływu na Twoją sytuację i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych a także kontroli ruchu na stronie.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Posiadasz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które otrzymują Twoje dane osobowe w związku z wejściem na stronę, mogą wykorzystać je do wyświetlania Ci podobnych treści, dopasowanych do tego, czego szukałeś (profilowanie). Bazują one na dotychczasowych stronach internetowych, które odwiedzasz.

Dane osobowe w Unii Europejskiej i w Zjednoczonym Królestwie są chronione przepisami o ochronie danych, ale inne kraje niekoniecznie chronią dane osobowe w ten sam sposób.

Nasza strona internetowa oraz niektóre z naszych aplikacji, usług lub ich części mogą być również przechowywane w Stanach Zjednoczonych albo w innym miejscu poza Zjednoczonym Królestwem lub EOG (do którego zaliczają się wszystkie kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein).(„EOG”), a to oznacza, że możemy przekazywać dowolne dane przekazane przez Ciebie za pomocą stron internetowych lub aplikacji lub usług poza EOG, do Stanów Zjednoczonych lub innych obszarów.

Możemy skorzystać z pomocy dostawców usług spoza EOG w dostarczeniu Tobie naszych stron internetowych, aplikacji i usług (na przykład: dostawców platform i płatności, którzy pomogą nam dostarczyć nasze aplikacje i usługi lub reklamę albo zrealizować Twoje płatności), a to oznacza, że możemy przekazywać Twoje dane do dostawców usług poza EOG w celu dostarczenia państwu naszych aplikacji, reklam i usług.

Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że w przypadku przekazania Twoich danych przez naszych dostawców usług poza EOG zostaną zastosowane odpowiednie środki kontroli i inne w celu chronienia tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi o ochronie danych. W każdym przypadku dane przekazywane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub „RODO”) i mogą być przekazywane z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych regulujących przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Polityka Plików Cookies

 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

 3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.