Audyty KRI / KSC

Jako rozszerzenie realizowanych przez nas testów penetracyjnych i audytów infrastruktury oraz aplikacji, realizujemy również audyty KRI / KSC.

W tym zakresie współpracujemy z Audytorami Wiodącymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 i Audytorami Wiodącymi Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Audyty te dotyczą JST, m.in. urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe i inne jednostki podległe (KRI), a także operatorów usług kluczowych, jak szpitale (KSC).

Na kompleksową, realizowaną przez nas usługę, składają się między innymi:

  • Audyt SZBI
  • Wdrożenie lub aktualizacja SZBI
  • Wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji
  • Kompleksowe wdrożenie rozwiązań do zapewnienia ciągłości działania wg wymagań NIS-2
  • Testy penetracyjne
  • Testy socjotechniczne
  • Szkolenia z cyberbezpieczeństwa
  • Dostępy do platform szkoleniowych
  • Usługi doradcze

Cyberbezpieczny samorząd

Realizujemy również kompleksowe usługi w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd - od prowadzenia projektu po kompletną jego realizację w zakresie ww. audytów i szkoleń.

UniqSoft Coding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach (86-005), ul. Chlebowa 33/6, KRS: 0000924701 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5542997481, REGON: 520121480. Kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł.