Doradztwo, audyty i szkolenia

Dzięki zrealizowaniu ponad 200 projektów możemy w szerokim zakresie doradzać na każdym etapie współpracy. Zaczynając od analizy potrzeb, gdzie proponujemy rozwiązania i dobieramy technologie, również z uwzględnieniem wieloletniego rozwoju. Następnie realizujemy projekt wraz z bieżącym raportowaniem postępów. Ostatnie kroki związane są z wykonaniem testów funkcjonalnych (zgodnie z oczekiwaniami każdego klienta) po czym uruchamiamy system. Oferujemy również rozwiązania do bieżącego monitoringu i serwisowania projektów aktywnie funkcjonujących w środowisku produkcyjnym.

Organizujemy także szkolenia ukierunkowane na dwie podstawowe grupy odbiorców. Szkolenia dla osób technicznych (np. zespoły programistyczne) z języków programowania lub konkretnych technologii oraz dla osób nietechnicznych (właściciele firm, dyrektorzy, handlowcy i inni) na temat bezpieczeństwa w firmie czy współpracy z zespołami IT. Prowadzimy szkolenia zarówno w salach konferencyjnych, jak i bezpośrednio w siedzibie firmy.

UniqSoft Coding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach (86-005), ul. Chlebowa 33/6, KRS: 0000924701 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5542997481, REGON: 520121480. Kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł.